فروشگاه آنلاین ابزار طلا دمبوری

تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی
نمایشگاه طلا و جواهر بانکوک
29-25 فوریه 2020 
http://www.bkkgems.com

نمایشگاه طلا و جواهر استانبول
22-19 مارچ 2020
http://www.istanbuljewelryshow.com

نمایشگاه طلا و جواهر هنگ کنگ
28 ژوئن  الی 5 فوریه 2020
http://www.HKCEC.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت اصفهان     
کنسل شد

نمایشگاه طلا و جواهر هنگ کنگ
19-3 سپتامبر 2020
http://www.HKCEC.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت شیراز
25 -28 شهریور - کنسل شد
http://www.rastak-expo.com


نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت تبریز

9-6 آبان - کنسل شد
http://www.rastak-expo.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت مشهد
19-12 دی - کنسل شد
http://www.rastak-expo.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت تهران
26-23 بهمن - کنسل شد

http://www.irangoldexpo.com