فروشگاه آنلاین ابزار طلا دمبوری

تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی
نمایشگاه طلا و جواهر بانکوک
29-25 فوریه 2020 
www.bkkgems.com

نمایشگاه طلا و جواهر استانبول
22-19 مارچ 2020
www.istanbuljewelryshow.com

نمایشگاه طلا و جواهر هنگ کنگ
28 ژوئن  الی 5 فوریه 2020
www.HKCEC.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت اصفهان     
کنسل شد

نمایشگاه طلا و جواهر هنگ کنگ
19-3 سپتامبر 2020
www.HKCEC.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت شیراز
25 -28 شهریور
www.rastak-expo.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت تبریز

9-6 آبان
www.rastak-expo.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت مشهد
19-12 دی 
www.rastak-expo.com

نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ساعت تهران
26-23 بهمن 
www.irangoldexpo.com