فروشگاه آنلاین ابزار طلا دمبوری

  • 1
  • 2
کد کالا : 127004003

سنبه مخراجکاری گوارسه

با نوک منحنی برای گوارسه کردن در مخراج کاری استفاده میشود.
 
 

60,000 تومان
اضافه به سبد