دستگاه مکشی و کابین هواگیری

کابین مکشی رومیزی (کوچک)

تومان

کابین مکشی رومیزی دوقلو

تومان

کابین مکشی بزرگ

تومان

کابین مکشی دوقلو بزرگ

تومان

کابین هواگیری رومیزی

تومان

کابین مکشی دوقلو

تومان

کابین هواگیری رومیزی کوچک

تومان

ریخته گری القایی VPC 5000

تومان

ریخته گری القایی VPC6000

تومان