سنگ تراشی و سنگ شناسی

ذره بین 10x

30,000 تومان

چفت برلیان F

100,000 تومان

نمد 50

100,000 تومان

برش سنگ 110

20,000 تومان

فست 15 سانت

140,000 تومان

ذره بین 20x

40,000 تومان

چفت برلیان M

100,000 تومان

برش سنگ 135

40,000 تومان

فست 20 سانت

120,000 تومان

نمد 75

90,000 تومان

چفت KHAMBATI

25,000 تومان

ذره بین شش گوش

50,000 تومان

برش سنگ 150

30,000 تومان

نمد 100

تومان

ذره بین چراغ دار RAYNER

تومان

برش سنگ 200

تومان

نمد 120

130,000 تومان

چفت سرتاس دار

25,000 تومان

ذره بین RAYNER 10X

350,000 تومان

پایه چفت

80,000 تومان

نمد 150

200,000 تومان

ذره بین چراغ دار چینی

60,000 تومان

پایه چفت مغناطیسی

تومان

صفحه سنباده پلاستیکی

20,000 تومان

ذره بین BOUSCH & LAMB 10X

تومان

پایه چفت ذره بین دار

110,000 تومان

صفحه سنباده فلزی

25,000 تومان

ذره بین BOUSCH & LAMB 14X

تومان

مته سنگ سوراخ کن

4,000 تومان

ذره بین سه پایه SONI

150,000 تومان

سایزر سنگ

25,000 تومان

ذره بین سه پایه KHAMBATI

50,000 تومان