ملزومات طلا و جواهرفروشان

میل نمره ایرانی

45,000 تومان

چکش فیبرى سایز 20

تومان

سینی جیر 1 (قالپاق)

تومان

ذره بین 10x

30,000 تومان

1/5 لیتر DELTA

400,000 تومان

ترازو 100 قیراط هندی

تومان

قیچی لوله بر

تومان

چفت برلیان F

50,000 تومان

آهنی 300 گرمی

14,000 تومان

مایع شست و شو جواهر

25,000 تومان

جای نگین فلزی 12تایی

25,000 تومان

کیف بارخانه کوچک

تومان

حلقه نمره ایرانی

75,000 تومان

ذره بین 20x

30,000 تومان

سینی جیر 2 (قالپاق)

13,000 تومان

ترازو دیجیتال HC-SERIAL

تومان

قیچی ATLAS

150,000 تومان

چفت برلیان M

50,000 تومان

چکش فیبری سایز 25

20,000 تومان

آهنی دسته زرد 200

تومان

جرم گیر 2 لیتری ONYX

28,700 تومان

جای نگین فلزی 20تایی

25,000 تومان

کیف بارخانه متوسط

تومان

1/5 لیتر MERCURY

1,800,000 تومان

میل نمره هندی

65,000 تومان

دم مفتول ANTILOP

70,000 تومان

چکش فیبرى سایز 30

25,000 تومان

سینی جیر 3 (قالپاق)

12,000 تومان

ترازو دیجیتال NOTEBOOK

95,000 تومان

چفت KHAMBATI

6,000 تومان

آهنی تخم مرغی ایرانی 100

تومان

2/5 لیتر سفید دیجیتال

تومان