ذوب و جوش

تخته نسوز ایتالیایی 25x25

تومان

انبر بوته

35,000 تومان

کوره گازی

تومان

ریژه 15 سانتی

40,000 تومان

چفت 10

12,000 تومان

چفت 25 سانت

تومان

چفت سرکج کوتاه

تومان

اسمیت چینی

450,000 تومان

سری گاز هندی 2943

تومان

دسته جوشکاری اصفهان

تومان

گاز فندک

5,000 تومان

زاج

10,000 تومان

مشعل گازی رومیزی

تومان

بوته سالاماندر 0/5 کیلویی

85,000 تومان

دسته بوته کوچک

تومان

کاسه ای ایتالیا 300 گرمی

تومان

جوش هیدروژن 2 نفره ترک

15,000,000 تومان

هم زن ذغالی سایز 4

3,000 تومان

بوته القایی HI TECH 2

445,000 تومان

بوته کوره برقی 1 کیلویی HI TECH

213,000 تومان

تخته نسوز پایه دار بلند

تومان

دمبوری چینی

150,000 تومان

بوره

40,000 تومان

ریژه 25 سانتی

تومان

چفت 12

15,000 تومان

چفت 30 سانت

40,000 تومان

چفت PROSKIT

تومان

اسمیت آمریکایی

2,200,000 تومان

هم زن ذغالی سایز 6

4,000 تومان

فندک قلمی تایوانی

تومان

دسته جوشکاری ECO-7

30,000 تومان

بوته سالاماندر 1 کیلویی

100,000 تومان