تنه کار و کاسه تنه کار

تنه کار پودر

25,000 تومان

تنه کار مایع اسپانیایی

100,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 100 گرمی

28,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 500 گرمی

90,000 تومان

کاسه تنه کار کوچک

5,000 تومان

کاسه تنه کار بزرگ

6,000 تومان

کاسه استیل سایز 15

11,000 تومان