تنه کار و کاسه تنه کار

تنه کار پودر

30,000 تومان

تنه کار مایع اسپانیایی

180,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 100 گرمی

35,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 500 گرمی

130,000 تومان

کاسه تنه کار کوچک

9,000 تومان

کاسه تنه کار بزرگ

6,000 تومان

کاسه استیل سایز 15

20,000 تومان