سنباده لوله ای

سنباده لوله ای پایه 3 میل

12,000 تومان

سنباده لوله ای پایه 2/35 میل

7,000 تومان