سنباده لوله ای

سنباده لوله ای پایه 3 میل

تومان

سنباده لوله ای پایه 2/35 میل

تومان