جای مته

جای مته پلاستیکی

تومان

جای مته پلاستیکی گردان

65,000 تومان

جای مته تخت چوبی

5,000 تومان

جای مته گرد چوبی

9,000 تومان

جای مته تخت رنگی

تومان

جای مته شیشه ای

12,000 تومان

جای مته شیشه ای پله ای

25,000 تومان

جا مته ای

تومان