ظرف شیشه ای

ظرف شیشه ای 1 لیتری

65,000 تومان

ظرف شیشه ای 2 لیتری

90,000 تومان

ظرف شیشه ای 3 لیتری

تومان

ظرف پلاستیکی 2 لیتری

45,000 تومان

ظرف پلاستیکی 1 لیتری

8,000 تومان

ظرف پلاستیکی 1 لیتری دسته دار

15,000 تومان

ظرف پلاستیکی 2 لیتری دسته دار

70,000 تومان

ظرف شیشه ای 5 لیتری

400,000 تومان