شن سندبلاست

شن سندبلاست S

150,000 تومان

شن سندبلاست 70-40

150,000 تومان

شن سندبلاست 110-70

150,000 تومان

شن سندبلاست 150-90

150,000 تومان

شن سن بلاست معمولی

150,000 تومان