دستگاه سندبلاست و کمپرسور

سندبلاست تک کابین دوکاره

6,700,000 تومان

سندبلاست دوکابین

6,700,000 تومان

سند بلاست تک کاره

6,100,000 تومان

سندبلاست یک طبقه

4,400,000 تومان

سندبلاست دوطبقه

5,800,000 تومان

کمپرسور 10 لیتری

3,500,000 تومان

کمپرسور 25 لیتری

2,500,000 تومان

کمپرسور 50 لیتری

3,800,000 تومان