دستگاه سندبلاست و کمپرسور

سندبلاست دوکابین

2,900,000 تومان

سندبلاست بزرگ تک کاره

1,900,000 تومان

سندبلاست بزرگ دوکاره

2,400,000 تومان

سندبلاست یک طبقه

1,150,000 تومان

سندبلاست دوطبقه

1,700,000 تومان

کمپرسور 10 لیتری

720,000 تومان

کمپرسور 25 لیتری

تومان

کمپرسور 50 لیتری

تومان