ملزومات

نمد 50

100,000 تومان

نمد 75

90,000 تومان

نمد 100

تومان

نمد 120

130,000 تومان

نمد 150

200,000 تومان

صفحه سنباده پلاستیکی

20,000 تومان

صفحه سنباده فلزی

25,000 تومان

مته سنگ سوراخ کن

4,000 تومان

سایزر سنگ

25,000 تومان

شابلون سنگ

100,000 تومان

سایزر سنگ قیراط

85,000 تومان