چرخ نورد برقی

سری نورد برقی

تومان

نورد برقی MG80

14,000,000 تومان

نورد برقی دنده ای

9,200,000 تومان

کوبلینگی 80 با پمپ روغن

17,500,000 تومان

کوبلینگی 70 با پمپ روغن

9,000,000 تومان

کوبلینگی 70 بدون پمپ روغن

تومان

نورد برقی دوطرفه

32,000,000 تومان

قرقره بغل چرخ سفارشی

400,000 تومان

نورد برقی MG80 چرخ دنده ای

9,200,000 تومان