دستگاه ها

جوش هیدروژن 2 نفره ترک

15,000,000 تومان

جوش هیدروژن 4 نفره ترک

تومان

جوش هیدروژن 4 نفره ایراتی

تومان

جوش لمپرد

7,000,000 تومان

جوش اوریون 100

تومان

جوش لیزر ایتالیایی

تومان

الکل دستگاه هیدروژن

30,000 تومان

سوزن لمپرد

40,000 تومان