شوره ، اسید بوریک و ...

زاج

15,000 تومان

بوره

40,000 تومان

نشادر

25,000 تومان

جرم گیر 1 لیتری ONYX

50,000 تومان

شوره قلم

20,000 تومان

شوره دودی

20,000 تومان

شوره عیار شده

20,000 تومان

اسیدبوریک

30,000 تومان

لحیم نقره ایرانی

4,500 تومان

تنه کار پودر

25,000 تومان

تنه کار مایع اسپانیایی

120,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 100 گرمی

30,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 500 گرمی

95,000 تومان

کادمینیوم لول

350,000 تومان

کاسه تنه کار کوچک

6,000 تومان

تیزاب 2/5 لیتری

75,000 تومان

نرم کننده ONIX

تومان

جوهر گوگرد 2/5 لیتر

85,000 تومان

جوهر نمک 2/5 لیتر

75,000 تومان

اسیدبوریک مایع اسپانیایی

150,000 تومان