شوره ، اسید بوریک و ...

زاج

10,000 تومان

بوره

40,000 تومان

نشادر

25,000 تومان

جرم گیر 1 لیتری ONYX

تومان

شوره قلم

25,000 تومان

شوره دودی

25,000 تومان

شوره عیار شده

25,000 تومان

اسیدبوریک

25,000 تومان

لحیم نقره ایرانی

4,000 تومان

تنه کار پودر

25,000 تومان

تنه کار مایع اسپانیایی

110,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 100 گرمی

12,000 تومان

تنه کار (فلکسی) 500 گرمی

35,000 تومان

کادمینیوم لول

200,000 تومان

کاسه تنه کار کوچک

5,000 تومان

تیزاب 2/5 لیتری

75,000 تومان

نرم کننده ONIX

تومان

جوهر گوگرد 2/5 لیتر

85,000 تومان

جوهر نمک 2/5 لیتر

75,000 تومان

اسیدبوریک مایع اسپانیایی

100,000 تومان