پایه فرز

پایه فرز بلند ایرانی

55,000 تومان

پایه فرز کوتاه ایرانی

45,000 تومان

پایه فرز ترک استیل

170,000 تومان