جزئیات محصول

شش پهلو زرد

کد محصول: 138004006
قیمت (تومان) : 120,000 (آخرین به روز رسانی : )
وضعیت : موجود + اضافه به سبد

جهت نصب بر روی دستگاه های ضربه زن بادی استفاده میشود.

الماس نصب شده بر روی آن بصورت شش پر بوده که از خود اثر درشت تری بر روی کار باقی میگذارد.